Το κύριο αποτέλεσμα και Παραδοτέο του OpEn έργου είναι ένα ανοιχτό πολυγλωσσικό (Αγγλικά, Ελληνικά, Ιταλικά και Ισπανικά) διαδικτυακό μάθημα συνολικής διάρκειας 32 διδακτικών ωρών, το οποίο δομείται στις ακόλουθες 3  θεματικές ενότητες:

  • Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας
  • Ανάπτυξη Προσωπικών Ικανοτήτων
  • Ανάπτυξη Ψηφιακών Ικανοτήτων

Το μάθημα είναι διαθέσιμο μέσω του συνδέσμου της διαδικτυακής πλατφόρμας τηλε-εκπαίδευσης http://openup.upatras.gr/modules/auth/newuser.php

Για την υλοποίηση αυτού του κυρίου αποτελέσματος, απαιτήθηκε η παραγωγή 2 προγενέστερων θεωρητικών/γνωστικών Παραδοτέων:

  • Προσδιορισμός Προφίλ Ικανοτήτων και Περίγραμμα Μαθήματος, το οποίο περιλαμβάνει την διερεύνηση των απαιτούμενων ψηφιακών & e-επιχειρηματικών ικανοτήτων όσων επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην ψηφιακή οικονομία και στην διεθνή αγορά.
  • Σχεδιασμός e-ψηφίδας και δέσμης υπηρεσιών, το οποίο περιλαμβάνει στην αρχή μια ανασκόπηση των εφαρμοζόμενων παιδαγωγικών τεχνικών και καλών πρακτικών διαδικτυακής εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα. Στη συνέχεια, με βάση αυτά τα δεδομένα, ακολουθεί η αναλυτική μεθοδολογία σχεδίασης & λειτουργίας του ανοιχτού πολυγλωσσικού διαδικτυακού μαθήματος OpEn.

Σχετικά με το Open Up

Το έργο Open Up Entrepreneurship (OpEn) καλύπτει το εντοπισμένο κενό γνώσης, όπου οι υφιστάμενοι και μελλοντικοί επιχειρηματίες αναζητούν επιχειρηματικές λύσεις μέσα από τις ψηφιακές τεχνολογίες, αλλά οι οποίοι δεν διαθέτουν τις αναγκαίες δεξιότητες και τις ικανότητες για να αξιοποιήσουν τις τεράστιες δυνατότητες των μοντέλων ηλεκτρονικού επιχειρείν στην παγκόσμια αγορά.

Νεότερα Θέματα

  • Δεν υπάρχουν δημοσιεύσεις προς εμφάνιση

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ