Παράταση παρακολούθησης του πιλοτικού μαθήματος για την ψηφιακή επιχειρηματικότητα

Συνεχίζεται έως τις 28/09/2017 η πιλοτική εφαρμογή του διαδικτυακού πιλοτικού μαθήματος για την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων υφιστάμενων ή μελλοντικών επιχειρηματιών στο χώρο της ψηφιακής επιχειρηματικότητας. Τα ανοιχτά διαδικτυακά μαθήματα και το εκπαιδευτικό τους υλικό προσφέρεται σε τέσσερις γλώσσες ελληνικά, αγγλικά, ιταλικά και ισπανικά και είναι διαθέσιμο μέσω πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης. Το μάθημα είναι συνολικής διάρκειας 32 διδακτικών ωρών και χωρίζεται σε 3 θεματικές ενότητες:

1) Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας

2) Ανάπτυξη προσωπικών ικανοτήτων 

3) Ανάπτυξη ψηφιακών ικανοτήτων

Στο μάθημα μπορούν να εγγραφούν και να παρακολουθήσουν νέοι και νέες επιχειρηματίες, σπουδαστές και σπουδάστριες αλλά και απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που επιθυμούν να αναπτύξουν στο μέλλον επιχειρηματική δραστηριότητα. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην πιλοτική εφαρμογή μπορούν να εγγραφούν στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ακολουθώντας το παρακάτω link http://openup.upatras.gr/modules/auth/newuser.php,  σε όποια από τις γλώσσες που επιθυμούν. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν από μία έως όλες τις προσφερόμενες εκπαιδευτικές ενότητες. 

Η ενεργός συμμετοχή και η κατάθεση απόψεων σχετικά με το εκπαιδευτικό περιεχόμενο της πλατφόρμας είναι ένα αίτημα για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

 

Σχετικά με το Open Up

Το έργο Open Up Entrepreneurship (OpEn) καλύπτει το εντοπισμένο κενό γνώσης, όπου οι υφιστάμενοι και μελλοντικοί επιχειρηματίες αναζητούν επιχειρηματικές λύσεις μέσα από τις ψηφιακές τεχνολογίες, αλλά οι οποίοι δεν διαθέτουν τις αναγκαίες δεξιότητες και τις ικανότητες για να αξιοποιήσουν τις τεράστιες δυνατότητες των μοντέλων ηλεκτρονικού επιχειρείν στην παγκόσμια αγορά.

Νεότερα Θέματα

  • Δεν υπάρχουν δημοσιεύσεις προς εμφάνιση

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ